Stavba  Rekonstrukce - Nová Mosilana a.s.
 Místo  Nová Mosilana a.s., Brno, Charbulova 150
 Cena  8 295 396,- Kč
 Doba realizace  11 měsíců
 Investor  Nová Mosilana a.s., Brno, Charbulova 150