Stavba  Dostavba haly Nová Mosilana a.s.
 Místo  Nová Mosilana a.s., Brno, Charbulova 150
 Cena  1 223 159,- Kč
 Doba realizace  4 měsíců
 Investor  Nová Mosilana a.s., Brno, Charbulova 150